Dokument

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Under fliken Dokument kan du dela dokument och filer med dina medarbetare. I fältet till vänster kan du skapa mappar som uppladdade filer sedan hamnar i. Vid skapande av dessa mappar kan man välja om de ska synas för en personalgrupp, utvalda individer eller om det ska vara en personlig mapp eller en mapp som är öppen för alla.

Efter att önskade mappar har skapats kan filer laddas upp i det högra fältet genom att klicka på den högra Lägg till knappen.


Fick du hjälp?