Är det möjligt att vara chef över flera enheter?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Om din roll är Regionschef eller Chef så kan du hantera mer än en enhet. Är du Lokal chef så kommer du bara kunna hantera din egen enhet. 

Dessa roller finns i Quinyx: 

  • Chef - Har tillgång till admin portalen och är den högsta rollen i Quinyx
  • Regionschef - Har tillgång till admin portalen och är chef över en specifik region (flera enheter)
  • Lokal Chef - Har tillgång till admin portalen och är chef över en enhet
  • Avdelningschef - Har tillgång till adminportalen, men har begränsad tillgång till att administrera sin egen avdelning på en enhet, man har alltså inte tillgång till en hela enheten
  • Personal - Tillgång till Personalportalen och kan administrera sina egna tider, ansöka om frånvaro, byta skift m.m.


Fick du hjälp?