OB- och övertidsperioder

Uppdaterad 19/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Under Inställningar > OB-tid/helgdagar och Tid > OB-tid/helgdagar kan du, med rätt behörigheter, ställa in globala inställningar för obekväm arbetstid, övertidsperioder, helgdagar och speciella dagar.

Dessa globala inställningarna används sedan per default i avtalsmallar och individuella avtal, om du väljer att inte bocka ur Använd standard, och bygga andra perioder för ett visst avtal.

För att skapa samtliga värden ovan, gå till fliken Tid eller Inställningar och sedan till undermenyn OB-tid/Helgdagar.

OB-perioder

Här definierar du vilken OB-typ som gäller för respektive obekväm period från måndag till söndag 00-24. Upp till 8 nivåer, som representerar olika nivåer av löneutfall kan användas. Du ställer in ttnal tillgängliga nivåer på enhetskortet under fliken Övrigt.

Skapa OB- perioder

 • Tryck på Lägg till
 • Ange Tidsintervall
 • Ange vilken OB som skall gälla under valt tidsintervall
 • Spara
 • Fortsätt tills du fyllt i OB-kartan för alla aktuella OB perioder
 • Spara
  Macintosh HD:Users:jenniferhagerlid:Desktop:Skärmavbild 2014-11-24 kl. 09.39.40.png


Övertidsperioder

Under övertidsperioder kan du ange under vilka perioder från måndag till söndag 00- 24 som övertid ska infalla, och vilken typ.

Skapa Övertidsperioder

 • Tryck på Lägg till
 • Ange Tidsintervall
 • Ange vilken övertid som skall gälla under valt tidsintervall
 • Ange om ev annan avvikande övertid skall gälla under del av perioden
 • Spara
 • Fortsätt tills du fyllt i Övertidskartan för alla aktuella perioder
 • Spara
  Macintosh HD:Users:jenniferhagerlid:Desktop:Skärmavbild 2014-11-24 kl. 09.46.03.pngFick du hjälp?