Avtalsmallar - Arbetstid/månad

Uppdaterad 17/7/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Fliken Arbetstid/månad används om du har olika nominell tid per månad beroende på t.ex. säsong.

Du kan ställa in ett exakt antal timmar per kalendermånad. Funktionen ersätter då funktionen Arbetstidsmått vid heltidsanställning i fliken Avtal i avtalsmallen.

OBS! Beräkningsperioden måste ställas in till 1 månad


Fick du hjälp?