Hur väljer jag vilka enheter min anställde kan shcemaläggas på?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

För att en anställd ska kunna schemaläggas på en enhet som inte är dennes hemmaenhet öppnar du den anställdes personalkort och aktiverar inställningen "Delbar".

  • Om du endast aktiverar Delbar kommer det vara möjligt att tilldela skift till den anställde på samtliga enheter i er organisation.
  • Om du vill dela den anställde med endast en eller ett fåtal enheter drar du över dessa från listan till höger, till den vänstra kolumnen. Du kan även dubbelklicka på enhetens namn för att lägga till den i listan till vänster.

För att det ska vara möjligt att dela en anställd mellan enheter måste du ha Gemensam konfiguration aktiverad. Du måste även aktivera "Dela personal med andra enheter" på enhetskortet. Om du behöver aktivera Gemensam konfiguration, vänligen kontakta vårt Customer Services team.


Fick du hjälp?