Varför dyker det upp en katt i Webpunch vid instämpling?

Uppdaterad 18/11/20 av Leigh Hutchens

I Webpunch så visas en katt vid instämpling vid ca varje 200:ade stämpling. Katten betyder egentligen inget speciellt, den är mest söt.


Fick du hjälp?