Hur stänger jag av möjligheten att ge bort skift för anställda som använder mobilappen?

Uppdaterad 12/3/21 av Mikael Nylen

I mobilappen kan anställda välja att ge bort skift som de är schemalagda på. denna funktion kan stängas av via rättigheter. 
Följ stegen nedan för att göra detta: 

  1. Gå till Inställningar, Rättigheter
  2. Välj Mobila enheter i första rullistan och Personal i andra
  3. Klicka på den gula mappen som heter Schema
  4. Klicka på Ge bort
  5. Bocka ur Synlig
  6. Klicka på Spara.


Nu kommer de anställda inte kunna ge bort skift via mobilappen.


Fick du hjälp?