Vad händer om jag ändrar ett avtal efter att jag har skapat skiften?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

När man arbetar i Quinyx är det ibland nödvändigt att ersätta ett nuvarande avtal med ett nytt. Om en anställd redan har skift tilldelade till sig under denna tidsperiod, kommer det resultera i att skiften inte kommer att vara kopplade till något aktivt avtal.

För att lösa detta kommer Quinyx varje natt per automatik leta efter skift utan aktivt avtal och om några skift utan avtal hittas kommer dessa kopplas till nuvarande huvudavtal för att se till att ett skift alltid har ett aktivt avtal, och rätt lönearter genereras. 

Varje natt som Quinyx gör denna körning per automatik så tittas det på skift 2 månader bakåt i tiden och en månad framåt.


Fick du hjälp?