Varför finns inte helgdagar redan inlagda?

Uppdaterad 18/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Helgdagar eller Röda dagar, sätts upp antingen på enheten eller på de anställdas avtalsmallar, beroende på om samtliga anställda har samma parametrar på helgdagar eller inte.

För att sätta upp ett datum som en röd dag på enhet gå du till Inställningar, klickar på Ob-tid/Helgdagar och väljer sedan fliken "Helgdagar".

Här kan du antingen lägga till specifika helgdagar, eller importera helgdagar via den CSV-fil som finns tillagd i denna artikel.

Anledningen till att helgdagarna inte finns uppsatta som standard är för att alla kunder inte vill arbeta med helgdagar, eller med samtliga helgdagar. Av denna anledning har vi valt att varje kund är ansvariga för att sätta upp sina egna helgdagar.

Om du vill ha hjälp med att sätta upp helgdagar, kan du be att bli kontaktad av en av våra Implementationsexperter som kan hjälpa dig att sätta upp dessa så som du vill ha dem på just ditt företag!


Fick du hjälp?