Kostnadsberäkning

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Quinyx kan beräkna lönekostnader. Det har ingen koppling till ev. löneutbetalning, men är just en beräkning av lönekostnader. Följande data ska vara på plats för att kostnadsberäkningen ska fungera.

 1. Registrera timlön på avtal – antingen en snittlön på avtalsmallar och/eller reell timlön på de individuella avtalen
  Tid > Avtalsmallar - Avtal eller Personal > Avtal/Tillgänglighet
 2. Sätt ett värde på alla lönearter som ska vara med i beräkningen
  Tid > Tabeller > Lönearter
  Om en löneart inte ska generera en kostnad, välj  0% a timlönen under Lönekostnad. 
 3. Registrera sociala kostnader på avtalsmallar
  Tid > Avtalsmallar - Avtal
 4. För att få med kostnader för obemannade skift måste kostnad definieras på skifttypen, både timlön och värde på ev. OB-tid. Sociala kostnader läggs inte på här utan måste därför läggas till.
 5. Beräkning av lönekostnad aktiveras på enhetskortet. Här kan man också välja om Quinyx ska beräkna kostnad automatiskt varje gång man går in i Schema/Tid.
  Inställningar > Enheter > Dagsummeringar
  Om man väljer bort automatisk kostnadsberäkning kan kostnaden enkelt tas fram genom att klicka på denna symbolen längst upp till höger i Schema/Tid-vyer.

Du kan se lönekostnader under fliken Tid, Schemalagd Personal och i dagvyn.

Notera att det är möjligt att dölja kostnaderna i dessa vyer för aktuella medarbetare, exempelvis lokala eller avdelningschefer, vid behov.  I så fall, ta bort rättigheten Kostnader under Tid - Tid, Schema - Scheman, Schema - Schemalagd personal.

Kostnadsberäkning i Quinyx

Det finns tre olika typer av kostnader:

 • Nettokostnad (kostnad från lönetransaktioner)
 • Frånvaro (procent av nettokostnaderna)
 • Sociala kostnader (procent av såväl nettokostnad som ledighet ersättning kombinerad)

Beräkningsexempel

Så låt oss säga att en anställd är planerad att arbeta 160 timmar, som alla kommer att generera grundlön på $ 10 per timme. De har en ersättning på 12% och sociala kostnader på 25%.

Beräknad grundlön → 160 timmar x $ 10 = $ 1600

Beräknad semesterkompensation → $ 1600 x 12% = $ 192

Beräknade sociala kostnader → ($ 1600 + $ 192) x 25% = $ 448

Totalkostnad = $ 1600 + $ 192 + $ 448 = $ 2240

Eller ett snabbare sätt att beräkna total kostnad = ((1600 x $ 10) x 1,12) x 1,25 = $ 2240


Fick du hjälp?