Schemarapporter

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Dagschema

Schemaladga skift på en dag (per avd eller skift typ)

Kolumner: Skifttyp, anställd, tid, raster, tim, avd, kommentar, underskrift

Personalluncher

En rapport att skriva ut. Varje medarbetare kan skriva under då de har tagit sin lunchrast.

Kolumner: Namn, anst.nr., skifttyp, underskrift

Bemanningsplan

Ger en överblick över bemanning (bemannat=triangel), per 15 minuter. För och eftermiddag. En flik per dag.  

Kolumner: Namn, timme

Personal rapport schemalagda timmar

Över en period (dag vecka, månad), varje persons timmar och totalt antal timmar. Många filtreringsmöjligheter per personal och skift.

Kolumner: Namn, anst. Nr., datum, summa (timmar)

Detaljschema

En flik per person, kan få med simulerade skift (skift som finns i fasta scheman men som ännu ej skapats). Många filtreringsmöjligheter (enhet, avd, pers.kat, färdigheter), kan få med tex OB, övertid och frånvarotimmar.

Analysera planerade timmar

Totalt antal schemalagda timmar per dag, vecka, månad. Per enhet, avd, skifttyp.

Kostnadsrapport

Kostnad i antal timmar per dag, vecka, månad. Många grupperings och filtreringsmöjligheter, kan sparas som mall. Antal timmar per löneart. Exempelvis totala timmar, OB-, ÖT- timmar. Kan inkludera personalkostnader och prognosvariabler.  

Genomsnittsvärden för vecka

Budget och Prognos

Veckovis schemalagda timmar

Planerade (inkl obemannat) mot schemalagda och differensen mellan dem ( i rött). Veckovis, 15 minuters intervall, med totaler.

Tidanalys

Nominella timmar/vecka mot diff veckorna före, schemalagt.

Schemarapport

Om du vill ha en utskrift av schemat. Schemat med skifttypsfärger, kan filtreras på många olika sätt

Månadsschema

Överblick för en månad. Anställd, datum, skifttider. Totalt antal timmar per dag, och månad.

Journalrapport

Visar ändringar i schemat med plats för underskrift.

Fast schema

Alla fasta scheman

Mönsterschema

Alla mönsterschema

Resultatrapport

Budget och Prognos. Här finns flera val angående omfattning av rapporten. Du kan välja en enhet eller en region samt alla enheter i den. Denna rapport ger dig mycket information från prognos sidan. Den ger dig Försäljning, Timmar, Lönekostnad i kolumner verkligt utfall och prognos. Den ger även försäljning från föreg. år samt information om index och produktivitet om data finns inlagt i Quinyx.

Bemanningsrapport

Vem är schemalagd? Namn, skifttyp, datum, tid

Regelbrottslogg

Schemavarningar som godkänts, och av vem


Fick du hjälp?