Importera personal

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic. 

Om man önskar så går det att läsa in flera anställda samtidigt istället för att lägga till en i taget. Personaldata behöver finnas i en Excel-mall efter följande format.

Man kan endast läsa in personal per enhet.

Information som går att läsa in är:

Anställningsnummer, För- & Efternamn, Mailadress, Anställningsdatum, Brick/Kortnummer, Födelsedatum, Personnummer, Adress, Mobilnummer, Kontakt till närmaste anhörig och Telefon.

  1. Välj Enhet (notera att du måste importera varje enhet för sig)
  2. Gå till Inställningar
  3. Klicka på Importera anställda
  4. Klicka på Öppna kalkylblad, välj din Excel-importfil och klicka på öppna. Du ska då se medarbetarna i en lista i Quinyx.

Endast .xls och .csv filer kan importeras.

Nu skall du tala om för Quinyx vilken information som skall var.

  1. Börja med att i rullistan välja personalkategori. Det går bara att läsa in alla på samma kategori så ta för vana att välj personal. All personal i listan blir även inlästa som män så detta får man justera manuellt på personalkortet i efterhand.
  2. Länka nu ihop kolumn på kalkylblad till datafält i Quinyx. Exempel anställningsnummer är kolumn 0 = IMP 0 eller förnamn är kolumn 1 = IMP 1. Se till att alla kolumner som det finns information i är ihopmatchade med Datafält och IMP.
  3. Tryck Importera kalkylblad.

Nu ska importen vara klar. Om det skulle vara någon anställd som redan finns i Quinyx får du en varning. Gå till ett personalkort och verifiera att informationen om den anställde har hamnat i rätt fält.

Observera att alla anställda får samma valda personalkategori och att alla markeras som kön Annat. Detta måste justeras manuellt. Avdelningstillhörighet är eventuellt också något som behöver manuellt justeras.


Fick du hjälp?