Notifikationer för frånvaroansökningar

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic. 

När en frånvaroansökan skapas eller uppdateras, beroende på inställningarna i Quinyx, kan en notifikation skickas till ansvariga chefer. Chefer blir notifierade via QMail-meddelande och push notiser.

Huruvida en notifikation triggas eller inte beror på en Enhetsinställning under fliken Meddelanden, Meddela chef  vid frånvaroansökan.

 

Om den här inställningen är urbockad, triggar inte skapande eller uppdatering av en frånvaroansökan notifikation till chefer. Om inställningen är markerad, blir chefer att bli underrättade.

Vem som blir notifierad om frånvaroansökningar beror på olika inställningar i systemet, liksom inställningar av användare, enheter och kunder.

Välj chef på LA (Leave application – frånvaroansökan)

Första inställningen för att ta hänsyn till är under fliken Funktionalitet på enhetens inställningar, kallad Välj chef på  LA. Den kontrollerar om arbetstagaren kan välja en specifik chef att underrätta, på formuläret för att lämna ansökan.

Om den här inställningen är markerad kommer användaren att kunna välja en specifik chef när den  skapar en frånvaroansökan, i rullgardinsmenyn märkt Skicka till:

En användare kan antingen välja en chef från listan, eller välja att lämna den på standardvärdet,  Mina chefer.

Om en specifik chef är vald, kommer ENDAST den chefen att notifieras när en ledighetsansökan skickas.

Om en användare har en chef vald i "Rapporter till" kommer den chefen att väljas som standard. I det fallet är fältet Skicka till obligatoriskt. Användaren har inte möjlighet att avmarkera chef, det är bara möjligt att ändra chef. Det betyder att Skicka till: aldrig kommer att ha värdet "Mina chefer" i ett fall när användaren har någon satt på Rapporter till.

 

Om en användare väljer att skapa en frånvaroansökan och väljer Mina chefer, kommer följande person(er) att bli notifierade efter följande rollbaserade hierarki för notifikationer.

Samma hierarki tillämpas om inställningen Välj manager på LA är avmarkerad, och användaren har inte möjlighet att välja en specifik chef när han skapar lämnar app.

När skickas notifikationer?

Medarbetaren uppdaterar sin frånvaroansökan

När arbetstagaren ändrar sin frånvaroansökan, skickas ingen ytterligare notifikation, eftersom uppgifterna om ansökan uppdateras och syns för chefer när de granskar ansökan.

Medarbetare raderar förfrågan

När arbetstagaren raderar sin begäran om frånvaro,  skickas notifikation till chefer, så de vet att de inte längre har en ansökan om ledighet att hantera.

Chef uppdaterar medarbetarens väntande frånvaroansökan

Om en chef behöver ändra någonting i arbetstagarens väntande frånvaroansökan (t.ex. datum, frånvarotyp, etc.), skickas ingen notifikation till den anställde.

Chef godkänner / nekar arbetstagarens frånvaroansökan

När chefen godkänner eller nekar arbetstagarens ledighetsförfrågan, skickas en notifikation till arbetstagaren.

Chefen raderar arbetstagarens frånvaroansökan

Om en chef beslutar att ta bort arbetstagarens  ledighetsansökan så meddelas medarbetaren.


Fick du hjälp?