Personalkort - Enheter

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic. 

Fliken Enheter är relevant om du har flera enheter i uppsättningen och när medarbetaren ska kunna se schemat och jobba på andra enheter än på sin hemma enhet.

  • Delbar: Bocka i rutan Delbar för att göra det möjligt för personen att se schemat och jobba på andra enheter.

    Välj sedan, utifrån listan till höger, den eller de enheter som är aktuella. Du väljer enhet genom att antingen dubbelklicka på enhetens namn eller dra och släpp från höger till vänster.

    Med rutan Delbar ibockad och utan valda enheter, innebär det att den anställde är delbar med samtliga enheter i listan till höger.
  • Tillåt fasta scheman på andra enheter: För att medarbetaren ska kunna ha ett Fast schema (alltså inte bara lånas in extra eller schemaläggas genom en Schemamall) på dessa enheter, behöver rutan Tillåt fasta scheman på andra enheter bockas i.

    Även här behöver du tala om för Quinyx vilken eller vilka de andra enheterna är, antingen genom att dubbelklicka på enheten eller genom att dra och släppa
  • Tillåt utrullning av fasta scheman: Om administratörerna på de valda enheterna ska kunna rulla ut det Fasta schema för medarbetaren, bockar du i rutan för det. I annat fall ges endast tillåtelse att skapa schemat.


Fick du hjälp?