Personalrapporter

Uppdaterad 11/3/21 av Christine

Den här artikeln gäller Classic. För att läsa mer om översiktssidan i Neo, clicka här: Översikt.

Personalrapporter med rapportgenerator

Definiera rapporter

Tillgänglig personal/dag

Tillgänglig personal, med schemalagda timmar, färdigheter, Totala timmar och dagar schemalagda.

Tillgänglighetsrapport/vecka

Tillgänglighet från avtalet.

Telefonlista

Filterar på personalkategori. Telefon och e-mail adress.

Födelsedagslista

Födelsedag, namn, ålder

Frånvaroansökningar

Status, typ

Frånvarorapport

Period, orsak, antal timmar. Ingen filtrering (isf i excel).

Avancerad frånvarorapport

Flera enheter

E-post lista

Per personal kategori eller avdelning. Namn, e-post.


Fick du hjälp?