Hur gör jag så att samtliga chefer kan se frånvaro ansökningar i översiktsvyn

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

En frånvaro ska normalt endast synas för den chef den skickades till. 

Välj chef på LA - Aktiv

Om funktionen Välj chef på LA är aktiverad kommer den anställde kunna välja vilken chef en frånvaro ska skickas till, och därmed vem som kan se den.

  • Om det finns en chef definierad på den anställdes personalkort kommer denne chef vara automatiskt förvald mottagare av frånvaroansökan
  • Om det inte finns någon chef definierad på den anställdes personakort kommer det inte finnas någon förvald chef

Välj chef på LA - Inaktiv

Om Välj chef på LA är inaktiverad 

  • och det finns en chef definierad i Rapporterar till på den anställdes personalkort kommer frånvaron endast synas för denna chef.
  • och det inte finns en chef definierad i Rapporterar till på den anställdes personalkort kommer frånvaron synas för den definierade chefen på Enhetskortet, samt de chefer som ingår i Chefsgruppen på enhetskortet om det finns uppsatt.

För att aktivera funktionen att alla frånvaroansökningar är synliga för samtliga med tillgång till adminportalen behöver ni aktivera Globalt. För att aktivera Globalt-fliken behöver ni gå in på

  1. Inställningar
  2. Rättigheter
  3. Inställningar
  4. Globalt
  5. Bocka i Synlig
  6. Spara.

Efter att fliken är aktiverad behöver ni logga ut och sedan logga in igen för att funktionen ska bli synlig i er vy. När ni är inloggade igen behöver ni gå in på Globalt fliken under Inställningar. I den här nya vyn behöver ni  bocka i “Visa frånvaroansökningar för alla i adminportalen” och sedan spara.


Fick du hjälp?