Justera dagsprognos

Uppdaterad 29/1/21 av Christine

Under fliken Justera dagsprognos kan du se hur de prognoserade nyckeltalen är fördelade under dagen. Det går även att se hur prognosen ligger till jämfört motsvarande dag föregående år. Du kan justera datat eller den dagsprognos som baserats på försäljningen eller andra valda variabler för att framställa statistik. Du kan även komma åt en dagsprognos genom att klicka på relevant dag i månadsvyn under Prognoser.

  • För att visa statistik väljer du först en prognosvariabel i rullgardinsmenyn till vänster
  • Ange sedan prognosdatum i textfältet
  • Prognosvyn fördelar prognosen jämnt över timmarna 9 till 17, om det inte redan finns historisk data att fördela utifrån

Variabelns värde anges för varje timme i textfälten under. Längst ned visas den totala summan. Ett diagram, en tabell eller en trendkarta kommer att skapas allteftersom data anges.

Tabell

Tabellen visar totaler veckovis och du kan jämföra föregående år mot plan (prognosen).

Diagram

Diagrammet jämför föregående år (gröna staplar) mot prognosen (gula). 

Trend

Trenden visar historiskt utfall sex veckor bakåt. Siffran visas i kolumnen 6 VECKOR i prognosvyn. Du kan enkelt välja bort ett datum från genomsnitts beräkningen genom att bocka ur datumet och klicka på Ny beräkning.

Alternativt kan du välja samma data från året innan genom att bocka i Fg. år och klicka på Ny beräkning. 

Databas Du kan välja att se data från Prognoser eller Utfall genom att välja relevant radioknapp i högra övre hörnet.

  • Prognoser använder du för statistik som du förväntas nå upp till i framtiden.
  • Historik används för statistik som är baserad på redan existerande data.

Anmärkning Du kan välja att kommentera prognosen om något speciellt kan ha påverkat utfallet

Avrunda till Du kan välja hur siffrorna ska avrundas

Justera med Om du vill justera din prognos med en viss % kan du ta hjälp av denna

Kopiera från datum Kopiera exempelvis påskaftons siffror från förra året in i årets prognos

Kopiera från mall Kanske sparade du förra årets siffror från en viss dag då ni startade en kampanj och vill återanvända

Nollställ Om du vill ta bort alla värden


Fick du hjälp?