Avtalsmallar - Övertidsperioder

Uppdaterad 18/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I fliken Övertidsperioder finns rutan  Använd standard-OB- och övertid, som i regel är ibockad och innebär att avtalsmallen ärver de standard-övertidsperioder som är inlagda i undermenyn OB-tid/Helgdagar i flikarna Tid samt Inställningar. Fördelen med detta är att du inte behöver lägga till övertidsperioderna på varje enskild avtalsmall, om övertidsperioderna är samma för samtliga avtalsmallar.

Däremot ska rutan Använd standard-OB- och övertid bockas ur om denna avtalsmall ska omfattas av andra övertidsperioder, eller inga övertidsperioder alls. När rutan har bockats ur kan ev. nya perioder läggas till genom att trycka på knappen Lägg till. På detta sätt kan du enkelt tillämpa olika övertidsperioder för olika personalgrupper, t.ex. om ni har flera kollektivavtal på arbetsplatsen, eller om endast vissa personalgrupper ska omfattas av övertidsperioder och andra inte.

Observera att rutan  Använd standard-OB- och övertid styr kopplingen till både OB- och övertidsperioderna, vilket innebär att om du bockar ur rutan här, i fliken Övertidsperioder, så tappas även kopplingen till standard-OB-perioderna. Se kapitlet Övertidsperioder för instruktioner om hur du lägger till Övertidsperioder.


Fick du hjälp?