Personalportalen - Webkalender

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Du kan prenumerera på ditt Quinyx-schema via en Webcal-länk om du vill se ditt schema i till exempel google, outlook eller apple kalendern. Du kan på samma sätt dela ditt schema med till exempel en familjemedlem. 

Anställda kommer åt Webcal-länken från personalportalen under MinSida. 

  1. Aktiverad - Om nej fungerar ej länken och prenumerationen kommer ej uppdateras
  2. Namn - Valt namn som visas för kalendern i den “andra” kalendern
  3. URL - Själva länken för prenumerationen som läggs till i klientens kalenderapplikation. Du kan generera en ny länk samt kopiera länken till urklipp.
  4. Schemalagda skift - Välj om schemalagda skift skall synkas
  5. Frånvaro - Välj om godkänd frånvaro skall synkas
  6. Lediga skift - Välj om obemannade skift skall synkas
  7. Filtrera på Intresseanmälan - Välj om obemannade skift endast skall visas om de matchar mina intresseanmälningar

Länken kan du sedan använda för lägga till din kalender i en extern kalender.


Fick du hjälp?