Justera skapade skift

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Denna flik med tillhörande funktion kan användas för att importera skift för en månad, till exempel från det riktiga schemat under fliken Schema, för att jobba med redigering. På så sätt påverkas inte det riktiga schemat som den anställde kan se innan ändringen är definitiv. När du är klar kan skiften kopieras till det riktiga schemat. Notera att du inte kan skapa fasta scheman med hjälp av verktyget. 

Denna bild påminner om månadsvyn vid schemaläggningen och fungerar som ett preliminärt schema. Du kan skapa skift från prognosen här som en utgångspunkt för det vanliga schemat under fliken Schema. Sedan redigeras schemat för att kunna kopieras till det riktiga schemat. Till höger finns menyn Välj åtgärd med följande möjligheter:

Skapa skift från prognos/regler 

Skapar skift utifrån de inställningar som gjorts under menyn Regler för att skapa skift samt utifrån data från vald prognosvariabel.

 • Period - välj för vilken period du vill skapa skift i det preliminära schemat.
 • Hämta optimal bemanning från - styr vilka prognosvariabler och regler för skapande av skift som ska användas för beräkning av optimal bemanning. Denna funktion listar alla prognosvariabler. Det är möjligt att välja en extern källa för optimal bemanning genom att välja “Extern källa” i rullistan.
 • Avdelning - välj avdelning om skiften ska skapas för en specifik avdelning
 • Radera existerande preliminära skift - om du redan har kört en autoschemaläggning för den valda perioden och därför redan har existerande skift i det preliminära schemat, kan du bocka i denna checkbox för att radera existerande skift och ersätta dem med de nya.
 • Ta hänsyn till existerande skift - det fanns tidigare inget sätt att köra en autoschemaläggning för att enbart lägga till de skift som saknades för att uppnå optimal bemanning och samtidigt ta hänsyn redan existerande skift i det riktiga schemat (inte det preliminära schemat). Man kan nu med andra ord nu “skapa skift för att täcka upp till optimal bemanning”.
 • Minsta skiftlängd - avgör den minsta skiftlängden.
 • Optimal skiftlängd - Quinyx kommer att försöka skapa så många skift med denna skiftlängd som möjligt innan den förkortar eller förlänger skift till min- och maxlängd.
 • Maximal skiftlängd - Quinyx ska aldrig skapa skift som är längre än detta. Skift som är längre än den optimala skiftlängden kan dock komma att skapas om det är “billigare” än att skapa ett nytt skift med minsta skiftlängd.
 • Minimumtäckning - denna funktion motverkar överbemanning. Man har nu möjligheten att fylla i ett värde för “minsta täckning i %”, vilket i praktiken betyder att åtminstone X% av den minimala skiftlängden måste täckas av ett bemanningsbehov för att skapas. Förenklat så skapar en lägre procent fler skift men då med (möjligtvis) mindre för medarbetare att göra.
 • Öppettider - öppettider för enhet(erna). Definieras för att:
  • Säkerställa att skift inte skapas utanför öppettiderna
  • Definierar när öppnings- och stängningsskift ska förlängas enligt “Förläng X startskift och…”-inställningen. Se nedan.
 • Skapa skift utanför öppettider - om det finns prognos på försäljningssiffror utanför öppettiderna kommer skift att skapas för dessa perioder
 • Förläng X startskift och Y stängningsskift med Z minuter - gör det möjligt att definiera hur många skift som ska förlängas bakåt vid dagens start för att täcka öppningen enheten och hur många skift som ska förlängas framåt i tid vid slutet av dagen för att täcka stängningen av enheten. Förlängningstiden för start- och slutskift kan vara olika.
 • När minimala bemanningsnivåer nåtts, förläng/överlappa skift med X minuter vid skiftbyten - när en anställd startar sitt skift för att avlösa en annan anställd som avslutar sitt skift (av samma skifttyp), ska deras skift förlängas bakåt/framåt X minuter så att det finns en överlappning. På så sätt finns det ingen risk för underbemanning när en anställd börjar att göra sig iordning för att gå hem medan den andra gör sig iordning för att starta sitt skift.
 • Spara valda inställningar som standard för din enhet: Sparar skiftlängder, täckning och tider för alla veckodagar, som standard för din enhet.

Klicka på knappen Skapa skift från prognos/regler

Kopiera preliminär till schema 

Kopierar det preliminära schemat från angiven vald period till det riktiga schemat.

Följande inställningar har ingen inverkan i dagsläget:

Rastlängd (istället används uppsatta rastregler)

Använd ny skiftskapandelogik (den nya logiken används numera alltid, denna checkbox kommer att tas bort)

Kopiera schema till preliminär 

Kopierar det riktiga schemat från vald period till den preliminära bilden för redigering. Inga ändringar påverkar det riktiga schemat förrän det är kopierat till den riktiga miljön igen.

Följande inställningar är inte aktuella i dagsläget:

Rastlängd (istället används uppsatta rastregler)

Använd ny skiftskapandelogik (den nya logiken används numera alltid, denna checkbox kommer att tas bort)

Skapa XML-Fil 

Skapar en XML-fil över vald period.

Följande inställningar är inte aktuella i dagsläget:

Rastlängd (istället används uppsatta rastregler)

Använd ny skiftskapandelogik (den nya logiken används numera alltid, denna checkbox kommer att tas bort)

Radera från preliminärt 

Raderar skift från det preliminära schemat, valmöjligheten att radera enskild anställds skift eller samtliga skift från vald period finns också.

Följande inställningar är inte aktuella i dagsläget:

Rastlängd (istället används uppsatta rastregler)

Använd ny skiftskapandelogik (den nya logiken används numera alltid, denna checkbox kommer att tas bort)

Radera från schema Raderar skift på det riktiga schemat, valmöjligheter att radera enskild anställds skift eller samtliga skift från vald period finns. 

Följande inställningar är inte aktuella i dagsläget:

Rastlängd (istället används uppsatta rastregler)

Använd ny skiftskapandelogik (den nya logiken används numera alltid, denna checkbox kommer att tas bort)

Omberäkna skiftkostnader 

Beräknar kostnaden för alla skift i vald period. Används inte längre då alla kostnadsberäkningar sker automatiskt. 


Fick du hjälp?