Personalkort

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Lägg till personal

Du kan lägga till medarbetare under fliken Personal och Anställda. Klicka på knappen Lägg till för att öppna upp ett nytt, tomt så kallat Personalkort.

Vissa fält är nödvändiga att fylla och har därför en röd asterisk framför sig.

  • Namn: Fyll i den anställdes
  • Anställningsnummer: Ska i regel ska vara identiskt med anställningsnumret i ert lönesystem (max 20 tecken).
  • Nytt lösenord: Du kan ange ett preliminärt lösenord för personen att använda då de loggar in i Quinyx Det ska bestå av minst sex (6) tecken: 123456
    Medarbetaren kommer att bestämma sitt eget lösenord vid första inloggningen. Alternativt kan du klicka på knappen Skicka lösenord ,när du har färdigställt personalkortet.
  • Personalkategori: I rullistan Personalkategori väljer du den kategori som personen ifråga ska kopplas till. Ditt val styr systembehörigheten för personen. 
  • Kön: Annat, man eller kvinna. Standardinställning för en ny medarbetare är Annan. Det finns möjlighet att med rättigheter dölja kön från personalkortet.
  • Till vänster kan du ladda upp ett porträtt på medarbetaren och/eller bifoga filer.

Spara ett personalkort

När du har fyllt i informationen i personalkortet, klicka på knappen Spara.

Du kan när som helst gå tillbaka och göra ändringar i personalkortet vid behov.   

Ta bort ett personalkort

Det är möjligt att ta bort ett personalkort, genom att klicka på knappen Ta bort , i personalkortet.  Ta bort-knappen är inaktiv (utgråad) om inte följande kriterier är uppfyllda:

  • Medarbetarens status är inaktiv (anställd ej ibockat på personalkortet)
  • Medarbetarens slutdatum är tidigare än “dagens” datum

Detta kan vara användbart om du av misstag importerar samma medarbetare flera gånger. 

Observera dock att all historik försvinner då och är INTE rekommenderat.

För att spara historik bör du istället välja att bocka ur Anställd under fliken Kategorier och sätta ett sista anställningsdatum.


Fick du hjälp?