Inställningar - Påminnelser

Uppdaterad 15/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Quinyx möjliggör konfiguration av ett antal olika påminnelser. Välj påminnelser under fliken Inställningar.

Följande påminnelser kan upprättas:

  • Anställds attest saknas
  • Stämplingar/frånvaro saknar attest
  • Frånvarotillfällen och längd

Anställds attest saknas

Om en anställ glömmer att attestera kan en automatisk påminnelse skickas till medarbetaren och/eller dennes chef.

Klicka på knappen Lägg till i vyn.

Ge påminnelsen ett namn, och välj Anställds attest saknas. Ange när i tiden påminnelsen ska skickas och vem som ska få den. Standardkommunikationsvägar betyder att meddelandet kommer att skickas på det sättet som är angett i personalkortet. Alternativt går det att välja den väg denna påminnelse alltid kommer att skickas. Välj avsändare och vad som ska stå i påminnelsen.

Klicka på Spara.

Stämplingar/frånvaro saknar attest

Om stämplingar eller frånvaro saknar attest kan en automatisk påminnelse skickas till berörd chef.

Klicka på knappen Lägg till i vyn.

Ge påminnelsen ett namn, och välj Stämplingar/frånvaro saknar attest. Ange när i tiden påminnelsen ska skickas till chefen.

Standardkommunikationsvägar betyder att meddelandet kommer att skickas på det sättet som är angett i personalkortet. Alternativt går det att välja den väg denna påminnelse alltid kommer att skickas. Välj avsändare och vad som ska stå i påminnelsen.

Klicka på Spara.

Frånvarotillfällen och längd

Ni kan få påminnelser om när en anställd har haft fler än X tillfällen av samma frånvarotyp under en given period, t.ex. sjukdom.

Klicka på knappen Lägg till i vyn.

Ge påminnelsen ett namn, och välj Frånvarotillfällen och längd. Ange när i tiden påminnelsen ska skickas. Bocka i “av efterföljande” om kontroller gäller sammanhängande dagar. Välj vilken frånvarotyp som ska trigga påminnelsen. Ange vem som ska få påminnelser. Standardkommunikationsvägar betyder att meddelandet kommer att skickas på det sättet som är angett i personalkortet. Alternativt går det att välja den väg denna påminnelse alltid kommer att skickas. Välj avsändare och vad som ska stå i påminnelsen.

Klicka på Spara.

Som man ser ovan är det möjligt att lägga till "macron" i påminnelsetexten, vilka kommer att ersättas av den aktuella anställdes personuppgifter. Följande makron stöds:

Macro

Resultat

Exempel

[FIRSTNAME]

Skriver ut den anställdes förnamn

Adela

[LASTNAME]

Skriver ut den anställdes efternamn

Gomez

[BADGEID]

Skriver ut den anställdes anställningsnummer

1072

[UNITNAME]

Skriver ut namnet på den anställdes hemmaenhet

Oxford Street


Fick du hjälp?