Hur aktiverar jag så att alla med adminrättigheter ser ledighetsansökningar?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Följ stegen nedan om du vill att samtliga med tillgång till adminportalen ska se frånvaroansökningar.

  • Gå till Inställningar > Global
  • Bocka i rutan "Visa frånvaroansökningar för alla i Admin portalen”
  • Spara

Om du nu går till Översikten så kommer du se alla frånvaroansökningar för den aktuella enheten. 

Om du inte har tillgång till Globalt som chef, behöver du aktivera detta under rättigheter. 

  • Gå till Inställningar > Rättigheter
  • Välj Adminportal i första rullistan och Chef i den andra
  • Klicka på Global
  • Bocka i Synlig
  • Spara
  • Logga ut och in igen
  • Gå sedan till Inställningar och du ska nu se Global.


Fick du hjälp?