Ersätt en del av en frånvaro med ett skift

Uppdaterad 15/10/20 av Christine

Man kan byta ut en del av en frånvaro med skift.

I exemplet nedan så har den anställde sedan tidigare haft en godkänd frånvaro av typen "Parental leave". Om skiftet läggs till under perioden som godkänts som ledighet så kommer ledigheten delas upp i två delar. Med andra ord:

  1. Föräldraledig
  2. Skift “Cashier full day”
  3. FöräldraledigFick du hjälp?