Frånvaroschema (allmän information)

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Ibland läggs frånvaro in långt in i framtiden, innan det finns skift för perioden. I sådana fall skapas inga lönegrundande skift under frånvaron, vilket innebär att den anställde inte får någon ersättning. För att motverka detta har vi stöd för frånvaroscheman som - enkelt förklarat - är veckomallar som kan väljas i frånvarodialogen för att skapa lönegrundande ersättningsskift under frånvaron.

Det kan även vara användbart med frånvaroschema för att dra frånvarodagar enligt den nominella arbetstiden istället för vad som är schemalagt. Till exempel om en anställd råkar vara schemalagd 6 eller kanske 4 dagar den veckan en semester infaller, men 5 semesterdagar ska falla ut enligt de nominellt avtalade timmarna.

Skapa ett frånvaroschema

 • För att skapa ett frånvaroschema, gå in under fliken Inställningar Tabeller
 • Välj Frånvaroscheman
 • Välj Lägg Till
 • Ange ett namn och eventuell kommentar
 • Välj om Frånvaroschemat ska:
  • Ersätta schemalagda dagar
  • Ersätta fria dagar
  • Ersätta alla dagar
  (Man kan självklart välja att skapa tre olika frånvaroscheman för alla dessa olika scenarion).
 • Välj skifttyp
 • Tryck på Lägg Till och börja skapa ditt frånvaroschema dag för dag.
 • Det är  möjligt att definiera att skift från frånvaroschema ska anpassas efter nominella timmar per dag enligt den anställdes avtal. Under Inställningar → Tabeller → Frånvaroscheman finns valet “Använd alltid nominella timmar”. Inställningen är avstängd som standard.
 • Välj om skift från frånvaroschema ska rullas ut på helgdagar.
 • Klicka på Spara

Man behöver endast skapa frånvaroschema som innehåller skift som täcker organisationens högsta möjliga heltidsdagsmått (t ex 40tim/v), då Quinyx automatiskt kommer att anpassa frånvaroschemat till den anställdes anställningsgrad.

Lägg till frånvaro med ett frånvaroschema

Frånvaro läggs till på samma sätt men välj relevant frånvaroschema från rullgardinsmenyn under den anställde.

I ovan exempel kan du se att medarbetaren var bara schemalagd 4 dagar, men 5 semesterdagar kommer att dras enligt frånvaroschemat.


Fick du hjälp?