Egenschemaläggning (önskeschemaläggning)

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

För att tillåta högre flexibilitet och maximera personalens tillgänglighet kan chefer tillåta sina anställda att schemalägga sig själva i en opublicerad schemaperiod.

Observera att funktionen är avstängd som standard men kan aktiveras under Inställningar → Rättigheter.

Önskeschemaläggning aktiveras i adminportalen under Schema → Scheman via ikonen längst upp till höger. Då visas dialogruta nedan. Om funktionen är aktiverad markeras detta med grön ikon istället för röd.

Aktiv anger om önskeschemaläggning är aktivt för medarbetarna

Öppen från och Öppen till anger under vilken period som medarbetarna ska ha möjlighet att önskeschemalägga och det opublicerade schemat är “öppet”.

Önskeschemaläggning till  anger vilken önskeschemaläggningsperiod som avses. Önskeschemaläggning kan bara ske i en opublicerad period, vilket betyder dagen efter sista publiceringsdag till och med valt datum.

Klicka på Spara.

Personalportalen

I personalportalen under fliken MinaArbetskompisar och menyn Schemalagd personal har medarbetaren möjlighet att tilldela öppna skift till sig själv samt avtilldela skift som man själv tilldelat sig.

Välj Schemalagd personal under MinaArbetskompisar

Markera öppna skift

Medarbetaren kan tilldela sig själv önskade skift i perioden genom att dubbelklicka på dem. Det går även att ångra sig genom att dubbelklicka på skiftet igen som då har flyttats till medarbetarens rad.

Öppna och egentilldelade skift visas med en liten ikon till höger.

Den öppna perioden visas under schemat.

När schemat sedan publiceras, är medarbetaren tilldelade endast önskade pass, om chefen inte har gjort några ändringar.

Begär ett skift från en annan medarbetare

I personalportalen → MittSchema kan medarbetare skicka en skiftförfrågan till medarbetare som inte har markerat sitt skift som bytbart. Detta val finns tillgängligt under önskeschemaläggningsperioden specificerad under MinaArbetskompisar → Schemalagd personal.

Aktivering

Denna funktion är satt som “Ej synlig” som standard och aktiveras under Inställningar → Rättigheter → Personalportal → MittSchema → Förfrågan att ta skift.

Att göra en skiftförfrågan

Medarbetaren kan välja att boka pass på samma sätt som om skiftet hade varit obemannat under “Arbetar idag” i Personalportalen → MittSchema.  

Om medarbetaren är i en  Egen Schemaläggningsperiod (MinaArbetskompisar → Schemalagd personal) görs förfrågan genom att dubbelklicka på den medarbetares pass som förfrågas. För att ta bort en skiftförfrågan så dubbeklickas skiftet och svara på frågan avseende skiftförfrågan.

Pass som medarbetaren har skickat förfrågan om är markerade med en orange flagga.

Svara på en skiftförfrågan

För medarbetaren som får en skiftförfrågan finns pod i översikten med Skift att godkänna där medarbetaren kan välja att godkänna eller neka förfrågan.

Viktigt: För varje skiftförfrågan görs en kontroll avseende  nominella timmar, färdigheter mm. Om valet Auto-godkänn skiftbyten är valt under Enhetsinställningar → Funktionalitet kommer ett byte där kraven är uppfyllda att genomföras utan chefs godkännande.


Fick du hjälp?