Personalkort - Undermoduler

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Fliken under moduler är endast synlig om modulen Uppgift används, och i det fallet kan du ange vilka under moduler medarbetaren ska ha tillgång till.

För mer information se artikeln Uppgift


Fick du hjälp?