Hur lägger jag till en ny frånvaroorsak?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

  • Gå till Tid > Tabeller eller Inställningar > Tabeller
  • Välj Frånvaroorsaker i listan till vänster
  • Klicka på Lägg till - knappen
  • Skriv in namn, förkortning och frånvarokod om nödvändigt
  • Välj vilken frånvarotyp som orsaken ska vara kopplad till
  • Justera inställningarna som du önskar ha för denna frånvaroosak
  • Koppla Frånvaroorsaken till en Löneart
  • Välj en färg för frånvaron om du önskar
  • Spara
Om du vill att frånvaron ska generera lön så behöver du koppla den till en löneart. Om du vill koppla frånvaroorsaken till en löneart som ännu inte finns, så behöver du först lägga till lönearten.
Detta gör du under Tid > Tabeller >  Lönearter.


Fick du hjälp?