Detaljschema

Uppdaterad 22/2/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Ett enkelt sätt att följa upp arbetade timmar för en enskild medarbetare är genom att klicka på deras namn i vyn Schemalagd personal. Det tar dig till det så kallade detaljschemat.

I detaljschemat kan du följa upp Nominella (kontrakterade) timmar, Schemalagda timmar, Frånvarotimmar, Arbetade timmar, och jämföra eventuella avvikelser. Du kan välja ett datumspann eller välja en specifik beräkningsperiod från rullgardinsmenyn. Välj "Med simulerade skift" för att inkludera simulerade skift från fasta scheman som ännu inte har rullats ut/skapats.

På höger sida kan du exportera data till excel eller stänga vyn och återgå till Schemalagd personal genom att välja X.


Fick du hjälp?