Hur aktiverar jag stämpling via mobilen?

Uppdaterad 23/4/19 av Mikael Nylen

Genom att aktivera stämpling i mobilen kan du tillåta anställda att stämpla sin arbetade tid direkt genom vår mobilapplikation.

 • Börja med att aktivera rättigheten att kunna stämpla genom att gå in på inställningar -> Rättigheter
 • Välj sedan Mobila enheter och Personal i rullistorna


 • Öppna sedan mappen Time genom att klicka på den, och klicka sedan på Stämpla in/ut
 • Bocka sedan i Synlig och Uppdatera. Här kan du även välja om alla med rollen Personal ska kunna stämpla, eller om det endast ska vara möjligt inom en specifik region, enhet, personalkategori eller vissa användare.
 • Klicka sedan på Spara


När du har sparat rättigheterna är det dags att bestämma om det ska gå att stämpla in överallt, eller om den anställde måste befinna sig inom en viss radie från sin arbetsplats. 

 • Gå in på Inställningar -> Enheter
 • Öppna den enhet du vill lägga in radien på och tryck på fliken 'SMS/integration'
 • Längst ner på denna flik kan du lägga in GPS-koordinater samt en radie. Tänk på att den GPS-koordinat du väljer är centerpositionen och att radien räknas åt alla håll från centerpositionen.


Nu är det dags att godkänna de telefoner med vilka de anställda vill stämpla sina tider genom, detta görs på den anställdes personalkort under fliken Mobiltelefoner.

 • Gå in på Personal -> Anställda och öppna den anställde som ska stämpla via mobilen, säkerställ att den anställde har loggat in i Quinyx mobilapplikation
 • Tryck på fliken Mobiltelefoner 
 • Bocka för Aktiverad på den nyckel som användes senast när den anställde loggades in


Nu är du färdig och de anställda kan stämpla in genom sina telefoner och vår Mobilapplikation!

Du kan läsa mer om hur vi hanterar positionering här:
Varför måste platsdata vara påslaget?

Du kan läsa mer om hur Quinyx mobilapplikation hanterar personlig data här:
Hur hanterar mobil applikationen min personaliga data?


Fick du hjälp?