Definiera Rapporter

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Definiera Rapporter

 • Du kan bygga egna rapporter i Quinyx.
 • Välj Definiera rapporter under menyn Rapporter & Statistik
 • Klicka på knappen Lägg till
 • Skriv in ett Rapportnamn
 • Fastställ hur du vill sortera din rapport i första och eventuellt i andra hand.
 • Välj kolumner du vill ha i rapporten genom att dubbelklicka på fältet i listan till höger eller dra och släppa fältet från höger till vänster.
 • Du kan välja att förhandsgranska din rapport genom att klicka på knappen Testa rapport.
 • När du är nöjd med dina val klicka på knappen Spara.
 • Listan av rapporter du har skapat själv kan editeras från listan.
 • För att ta ut en egenskapad rapport välj Rapporter under menyn Rapporter & Statistik
 • Klicka på Mappen för Personalrapporter och välj Personalrapporter med rapportgenerator
 • I första rullistan kan du hitta dina skräddarsydda rapporter


Fick du hjälp?