Avtalsmallar - Time Trackers

Uppdaterad 15/3/21 av Leigh Hutchens

Time Trackers

Den här artikeln gäller Classic.

Time Trackers skapas under Inställningar och tabeller, och kan vara olika saldon, exempelvis semester, flex eller komptid.

I avtalsmallen kan man ställa in regler kring hur det aktuella saldot beräknas, om relevant. Du kan koppla värdejusterare (annat än lönearter) och faktornivågivare i avtalsmallar under fliken Time Trackers.

Observera att för att Time Trackers skall fungera korrekt måste transaktioner äldre än 60 dagar vara överförda till lön.

Se kapitel Time Trackers för mer information.


Fick du hjälp?