KPI per anställd

Uppdaterad 15/11/19 av Malin Lindbom

Schema

KPI per anställd

KPI per anställd visar relevant data per anställd och period. Klicka på ">" bredvid den anställdes profilbild i schemavyn för att hitta KPI:erna.

För vald period (period vald i schemavyn), beräkningsperiod (inställning på avtalet) och avstämningsperiod så kan du se följande data per anställd och period:

  1. schemalagda timmar / nominella timmar
  2. arbetade timmar / nominella timmar
  3. prognostiserad arbetstid* / nominella timmar

* prognostiserad arbetstid = stämplad tid upp till för en timma sen plus schemalagda timmar till slutet av vald period.

Övrig information:
  • Datumen ovanför KPI: erna indikerar vilken period datan beräknas på, dvs antingen för vald period, beräkningsperiod eller avstämningsperiod.
  • Om du ändrar schemat medan KPI:erna är öppen så behöver du uppdatera datan genom att klicka på refresh för att hämta de senaste uppgifterna.
  • Datan beräknas från huvudavtalet
  • Om en anställd arbertar på flera enheter beräknar vi totalen, dvs alla timmar oberoende var de har jobbats.
Du kan även se schemalagd tid/ nominella tid i beräkningsperioden under den anställdes profilbild i schemavyn.


Fick du hjälp?