Filtrera på skift eller anställd

Uppdaterad 18/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I Tidsvyn kan du filtrera på antingen avdelning på skift eller avdelning på anställd. Vilken av dessa två filtreringar du ska använda beror på hur ert företag är uppsatt i Quinyx. 

Avdelning på skift 

När du filtrerar avdelning på skift kommer du bara att se de skift som har den avdelningen inställt på skiftet. 

Personal på skift

När du filtrerar personal på skift kommer du bara att se de anställda som tillhör den avdelningen oavsett avdelning skifttypen har. 


Fick du hjälp?