Inställningar - Globalt

Uppdaterad 15/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Menyn Globalt under fliken Inställningar är bara tillgängligt för rollen Chef och är inte synlig som standard. Rättighetsinställningen för denna finns under Inställningar → Rättigheter → Admin portal → Chef → Inställningar → Globalt.

Allmänt

Under Allmänt finns möjlighet att  ställa in avsändaradress för utgående e-post.  

Under rubriken Översikt kan du bocka i Visa frånvaroansökningar för alla chefer i adminportalen.   Vem som ska kunna se frånvarosansökningar i adminportalen / översiktssidan och hantera dem beror på den globala inställningen "Visa frånvaroansökningar för alla i adminportalen".

Om den här inställningen är avaktiverad, kan endast cheferna som får QMail eller push notifikation om frånvaroansökningen se och hantera den.

Om den här inställningen är aktiverad, ska chefer som tar emot QMail eller push notification om frånvaroansökningen kunna se den pågående ansökan och hantera den. Men även alla chefer på ansökarens enhet, som har en högre systemroll än sökanden.

Med bocken under Automatiskt Underhåll ibockad kan medarbetare automatiskt raderas från Quinyx efter ett bestämt antal dagar efter personens slutdatum på personalkortet. Funktionen är särskilt användbar för att säkerställa att personuppgifter som verksamheten inte längre behöver gallras enligt GDPRs (General Data Protection Regulation) riktlinjer.

Inställningen är som standard avstängd. För att aktivera funktionen bockas rutan i och antal dagar väljs. Om funktionen är aktiverad och 7 dagar är valt kommer medarbetaren att permanent raderas från Quinyx 7 dagar efter slutdatumet på personalkortet.

Radering av användare är permanent och kan ej ångras. All data kopplad till användaren, t.ex. skift, stämplingar, frånvaro, saldon och lönetransaktioner kommer att raderas. Använd endast denna funktionalitet om all användardata som er organisation behöver spara har exporterats från Quinyx i förväg.


Funktionalitet

Under fliken Funktionalitet är det möjligt att aktivera webkalender funktionalitet som tillåter medarbetare att prenumerera på ditt schema till en extern kalender i ical format i Pesronalportalen.

SSO-konfiguration

Under fliken SSO-konfiguration kan du göra inställningar för single sign on till andra system. Kontakta Quinyx för mer information/assistans. 


Fick du hjälp?