Kan jag ändra texten som visas vid standby i en Maximusterminal?

Uppdaterad 17/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

När en Maximusterminal är i stand by i väntan på att en anställd ska stämpla in, visas en text med företagsnamn eller enhetsnamn. 

Om du vill ändra denna text kan du kontakt Quinyx Customer Services, vi hjälper gärna till med att ändra texten åt dig!


Fick du hjälp?