Daglig schemahantering

Uppdaterad 15/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Dagvyn

Du kan komma åt dagvyn genom att klicka på datumet i kalendern under Schema → Schema.

Du kan snabbt välja nästa dag genom att klicka pilen nedåt, eller rulla 6 timmar fram eller tillbaka men hjälp av pilarna som går höger och vänster. Välj 7 om du vill titta på veckan eller 31 om du vill gå tillbaka till Schema-vyn.

Du kan enkelt filtrera fram specifikt vad du ska se i vyn genom att använda filtreringsmenyerna.

I menyn vars standardinställning är Tidsordning kan du välja hur skiften ska sorteras i vyn.

Under Välj mall kan välja en schemamall för att kopiera skift ifrån på den specifika veckodagen.

Lägga till ”ströskift”

Ibland uppstår extrabehov av personal. Det kan t.ex. vara i samband med en större leverans, ett event, en kunddag, en kampanjdag, ett personalmöte etc. Extrabehovet kan då schemaläggas i form av “ströskift”, och blir ett bra komplement till fasta scheman och schemamallar.

Det enklaste sättet att schemalägga ett ströskift är via fliken Schema och undermenyn Scheman.

Det aktuella schemat i Quinyx visas under Scheman och Schemalagd Personal. Båda vyerna innehåller samma information men layouten är olika.

Om man vill lägga till ett enstaka skift i schemat, utan att använda Fasta Scheman eller Schemamallar, kan man lägga till ett så kallat ”ströskift”.

Du kan lägga till ströskift på olika sätt:

 1. Gå via fliken Schema till rubriken Scheman
 2. Klicka på den dag det gäller
 3. Klicka på ”Lägg till”
 4. Välj skifttyp, ange tid och tilldela skiftet till aktuell person.
 5. Spara
 1. Gå via fliken Schema till rubriken Scheman
 2. Klicka på den dag det gäller
 3. Klicka på menyn “Nytt skift”
 4. Välj skifttyp, ange tid och tilldela skiftet till aktuell person.
 5. Spara

Om ett ledigt skift läggs till i en publicerad period kan extrapersonal gå in och boka det.

Bemanna lediga skift i dagvyn

Du kan enkelt tillsätta lediga skift i schemat genom att antingen öppna skiften och välja en anställd, eller genom att dra och släppa personen från listan till höger på skiftet.

I skiftet:

 1. Dubbelklicka på det lediga passet
 2. Välj anställd under Tilldela skift till
 3. Spara

Dra och släpp:

På höger sida i dagyn ser du tillgänglig personal. Notera att du kan se i listan hur mycket personen redan är schemalagd under perioden, och dess nominella timmar. Om det inte finns någon tillgänglig att välja i listan kan du se om det finns delbar personal från andra enheter genom enhetslistan allra längst ner.

 1. Välj personens bild på höger sida och dra och släpp på passet.

I båda fall kommer Quinyx varna dig om du bryter mot några regler enligt personens avtal, genom att tilldela denne skiftet. Ett Qmail notifierar medarbetaren om detta sker i en publicerad period.

Ändra skift

Du kan enkelt ändra alla inställningar i ett skift i dagvyn genom att öppna skiften med dubbelklick och ändra relevanta fält. Alternativt, om du bara vill ändra passets tider kan du dra och släppa passet direkt i vyn. Om skiftet är i en publicerad period kommer berörd anställd att meddelas om ändringen via Qmail. Om du ändrar ett skift som är schemalagt idag eller imorgon, kommer ett SMS att skickas oavsett vald kommunikationsväg för att säkerställa att den anställde får information om skiftändringar med kort varsel.

Knappar

Radera flera skift: Individuella skift har ett litet svart x på högersida för att radera, men denna funktion gör det möjligt att ta bort fler skift under en period.

Ändra på flera skift: används när du önskar göra en ändring som gäller flera skift. Kanske vill du ändra alla skift på en dag då ni ska inventera och du önskar att alla medarbetare ska komma in tidigt (tidsförskjutning). Kanske vill du tilldela alla obemannade skift till en specifik person under en vecka, koppla dem till ett specifikt projekt, ändra avdelning eller lägga till en beskrivning.

Klicka för att dölja lediga/sjukskrivna: används för att tillfälligt dölja personer som är frånvarande aktuell dag.

Klicka för att skriva ut denna vy

Klicka för att visa diagram: visar ett diagram över faktiskt bemanning och optimal bemanning. Detta kräver att en prognos har skapats för dagen.

Klicka för att ångra raderade skift

Klicka för att tillfälligt blockera skickandet av meddelanden om schemaändringar till personalen: Funktionen kan användas om du utför många schemaändringar inom ett redan publicerat schema men för närvarande inte vill att meddelande om ändringar skall skickas ut.

Klicka på ikonen igen när du vill återaktivera funktionen. Annars kommer funktionen vara påslagen igen först efter att du loggar ut ur Quinyx och tillbaka in igen.


Klicka för att visa smala skift: Kan användas om du har många skift under samma dag och vill minska storleken på visade skift så att fler ryms i samma bild för ökad åskådlighet.

Klicka för att dölja/visa intresseanmälningar: Används om du vill dölja/visa intresseanmälningar för aktuell dag.

Klicka för att dölja/visa frånvaro: Används om du vill dölja/visa frånvaro för aktuell dag.

Klicka för att exkludera personalkostnad.


Fick du hjälp?