Sortera

Uppdaterad 31/1/20 av Christine

Den förvalda sorteringsordningen för schemat, förutom obemannade skift,  är skiftets starttid.  Skiftet som börjar tidigast ligger högst upp i  schemat.  Du kan enkelt ändra sorteringsordningen genom att gå till sorteringsmenyn.

Följande sorteringsalternativ är tillgängliga:

  • Starttid
    • sorterar på starttiden av första skiftet i perioden
  • Namn A-Ö
  • Namn Ö-A
  • Schemalagda / nominella timmar
    • Det här alternativet kommer att placera de anställda som i högst utsträckning behöver fler timmar för att nå sina nominella timmar högst upp i schemat.


Fick du hjälp?