Kan man slå ihop två enheter till en?

Uppdaterad 3/2/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Idag finns det ingen automatisk metod för att slå ihop två enheter till en stor enhet. Du kan däremot uppnå ett liknande resultat.

  • Kontakta Customer Services för att få hjälp med att skapa en ny enhet
  • Bestäm ett datum när de gamla enheterna inte ska användas längre
  • Dela de anställda från de gamla enheten till den nya enheten, och aktivera "Tillåt fasta scheman på andra enheter"
  • Om du har fasta scheman, rulla tillbaka dessa till dagen innan det datum du valde tidigare
  • Öppna de anställdas fasta scheman, och byt enhet som skiften tillhör på varje skift i det fasta schemat.
  • När detta är gjort kan du gå till den nya enheten och rulla ut de anställdas fasta scheman.


Fick du hjälp?