Videoutbildning i Quinyx Neo

Uppdaterad 23/1/20 av Christine

Roller och rättigheter

Roller och rättigheter tillåter dig att konfigurera vad din personal kan se och göra i Neo. Du kan definiera nivåer, roller och behörigheter.

Det är här du kan:

 • Lägg till / ta bort nivåer
 • Ändra nivå på roller
 • Lägg till / redigera / radera roller
 • Definiera behörigheter för funktionsgrupper för varje roll
 • Distribuera roller under organisation

Du kan lära dig mer om Roller och rättigheter HÄR.

Personer

Använd fliken Personer för att administrera dina anställda.

Du kan också:

 • Visa / lägga till / redigera / radera medarbetarinformation
 • Lägg till / redigera / ta bort avtalsmallar och sysselsättningsgrad
 • Dela medarbetare till andra enheter
 • Aktivera enheter för mobilstämpling (under menyn Gruppinställningar)

Lär dig mer om personalhantering HÄR.

Grundschema

I Neo kan du använda grundscheman för att skapa ett rullande schema som följer samma mönster under en längre tid. Det är 3 steg: Skapa, rulla ut (aktivera) och Publicera (synliggöra för personalen).

Det är här du kan:

 • Lägg till / redigera / radera grundscheman
 • Flytta / kopiera / radera skift
 • Visa schemastatistik och variabler för optimal bemanning
 • Rulla ut schemat och hantera varningar

Läs mer om grundscheman HÄR.

Daglig schemahantering

Välj fliken Schema & Tid för att hantera schemat. Denna vy ger omfattande information om schemat.

Det är här du kan:

 • Visa obemannade skift och schemalagda anställda
 • Visa schemalagda timmar kontra nominella (avtalade) timmar
 • Titta på anställdas KPI: er och Time tracker saldon
 • Lägg till / kopiera / flytta skift
 • Se skift och tillhörande stämplingar, intresseanmälningar och frånvaroansökningar 
 • Visa schematstatistik och variabler för optimal bemanning
 • Publicera schemat så att det blir synligt för personalen
 • Godkänn frånvaroansökningar, lägg till frånvaro och attestera arbetad tid

Klicka HÄR för att lära dig mer om schemat.

Stämplingar och attest

Alla arbetstimmar måste attesteras (godkännas). Processen kan variera, men alla stämplingar måste godkännas innan de kommer att inkluderas i en lönefil.

Du kan:

 • Redigera / lägga till / ta bort stämplingar
 • Se lönearter som faller ut i samband med en stämpling
 • Ändra information om kostnadsställe och avtal
 • Ändra övertidsutfall
 • Dela stämplingar och korrigera pauser
 • Attestera 

Vill du lära dig med om stämplingar och attest? Klicka HÄR.

Frånvaro

Du kan hantera frånvaro på olika sätt i Neo.

Du kan:

 • Se  / godkänna frånvaroansökningar i schemat eller i notifikationscentralen
 • Lägg till frånvaro manuellt
 • Visa time tracker saldon
 • Välj frånvaroschema
 • Radera / ta bort tilldelning / tilldela underliggande skift under perioden

Mer information om frånvaro kan du hitta HÄR.


Fick du hjälp?