Prognosvariabler

Uppdaterad 19/8/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Prognosvariabler är det som driver bemanningsbehovet. Fler kan konfigureras för att vara bemanningsdrivande i Quinyx. Det är viktigt att definiera prognosvariablens typ för att visas på rätt sätt. Exempel på variabler är försäljning, antal telefonsamtal, antal besökare, antal kvitton, antal poster på ett kvitto.

  • För att lägga till variabler, gå till fliken Prognos och undermenyn Prognosvariabler
  • Klicka på Lägg till
  • Välj variabelnamn
  • Ange antal decimaler som variabeln ska ha
  • Välj typ av variabel (se beskrivning nedan)
  • Klicka på Spara

Variabeltyper

Typ

Beskrivning

Vanlig prognosvariabel

Variabler som inte definieras som någon av de övriga typerna (Prognosvariablen Transaktioner (utan Erlang-C) är likvärdig)

Försäljning

Nyckeltal som motsvarar försäljning i någon valuta.

Transaktioner

Tex. antalet kvitton, besökare eller bokade bord.

Även antal inkommande samtal. Kalkylera med Erlang-C används endast av call center. Erlang C som är en funktion av servicenivå i %, snittlängd för samtal samt önskad svarstid.

Timmar

Det ska alltid finnas en variabel för timmar, för att beräkna optimal bemanning per timme.

Beräkna automatiskt från försäljning och optimal bemanning ska vara ibockat om variabeltypen används.

Övriga timmar

Timmar som ej är försäljningsanknutna, exempelvis då medarbetare har stängt butiken eller är iväg på utbildning.

Beräknad

När du vill beräkna en variabel utifrån andra angivna variabler. Exempelvis försäljning per kund. Det går inte att basera prognosen på en beräknad variabel, men det ät möjligt att får in datat i Quinyx och visa i summeringsvyer.

Är sjukdom

Om frånvaro importeras - används sällan då tid generellt spåras direkt i Quinyx

Lönekostnad

Om lönekostnad importeras - används sällan då lönekostnaden generellt beräknas i Quinyx


Fick du hjälp?