Personalkort - Mobiltelefoner

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

När du har lagt till en användare i Quinyx, kan de ladda ner Quinyx mobilapp, på sin smartphone. När det loggar in i mobilappen, läggs en systemgenererad nyckel i fältet Nyckel.

Du kan även spåra när mobilappen användes senast av aktuell medarbetare.

Aktiverad: Om din medarbetare ska kunna stämpla och attestera sina arbetade tider via mobilappen, behöver du bocka i Aktiverad.Fick du hjälp?