Attest

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Alla arbetade tider behöver attesteras i Quinyx. Generellt görs det först av medarbetaren själv och sedan av en chef. Processen kan utformas på olika sätt, men alla tider måste attesteras innan de kommer med i en lönefil. Det är rekommenderat att komma fram till en intern rutin runt attestering så det görs löpande. Det finns flera sätt att attestera tider på i Quinyx.

  1. Direkt i ett tidkort
  2. Tid > Tid
  3. Tid > Attestera

Attestera i ett tidkort

Tidkorten hittar du under fliken Tid och menyn Tid i Quinyx. Öppna ett tidkort genom att dubbelklicka på det.

Du, som chef,  kan attestera genom att bocka i attestrutan till höger. Attestrutan för det anställde är redan ibockad om det anställde har attesterat innan via mobilappen eller personalportalen. Annars bockas den i om du som chef klickar på attestrutan för Chef, och du kan kringgå den anställdas egna attest (beroende på inställningarna i Quinyx).

Klicka på pilen näst längst till höger för att komma till nästa tidkort. Med pilen längst till höger kan du komma till tidkortet en vecka senare. Stäng ner tidkortet med det lilla svarta x:et längst upp till höger.

Tid > Tid

Under fliken Tid och menyn Tid kan du attestera

1. samtliga stämplingar för en medarbetare under vald tidsperiod

2. samtliga stämplingar under en dag eller under vald tidsperiod

Längst upp i vyn väljer du relevant tidsperiod.

Grå bockar vid datumet eller vid den anställdes namn indikerar att det finns oattesterad poster.

Klicka på radens bock för att attestera samtliga stämplingar för en medarbetare under vald tidsperiod

Klicka på kolumnens bock för att attestera samtliga stämplingar under en dag eller under vald tidsperiod

Du kan även klicka på den globala bocken längst upp till vänster för att attestera allt i perioden.

Tid > Attestera

Det är även möjligt att attestera under vyn Attestera

Välj relevant tidsperiod.

Du kan attestera alla skift i perioden för en medarbetare till höger under kolumnen Chef

När du attesterar blir bollen grön.

Om du vill attestera individuella shift kan du klicka på triangeln vid medarbetares folder till höger för att se dem. Du kan även i denna vy dubbelklicka på en rad för att öppna ett tidkort.

Visuellt är det enkelt att se om du är klar med attesteringen då alla bollar är gröna.

Tips och tricks

För att säkerställa att du är klar med attestering för perioden kan du även använda den gröna boll-ikonen. Om du klickar på den filtreras allting som är attesterat bort och du ser endast tider som ännu inte är attesterade.

Ikonen till vänster kan användas till att se atteststatus på flera enheter.

Funktionen är användbar om det exempelvis är en chef eller löneadministratör som centralt tar ut en gemensam lönefil för hela organisationen.

Efter att alla poster är attesterade för perioden är det sedan dags att skapa en fil till lönesystemet. Detta görs under menyn Överför till lön.


Fick du hjälp?