Inställningar - Texter

Uppdaterad 15/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Denna vy används för att redigera text dokument som används vid en mängd tillfällen, till exempel informationen personalen får när de vill boka skift som innan det blir giltigt ska godkännas av ansvarig schemaläggare. För att redigera en text välj texten i menyn till vänster och gör förändringen i textrutan. Klicka sedan på Spara.

Regler och villkor

Regler och villkor går att använda om man vill ha information i menyn Regler & bestämmelser längst ner till höger i Quinyx webapplikation. Det finns möjlighet att formatera texten efter behov och även länka till externa webbsidor.

Förbehåll för löneberäkning på MinSida

Om medarbetarna kan ta fram en löneberäkning på MinSida med hjälp av lönekalkylatorn, går det att lägga till text, som visas tillsammans med beräkningen.

Byte av skift

Här kan du definiera text som visas då en person skickar en ansökan om att byta skift från Personalportalen.

Intresseanmälan

Här kan du definiera text som visas då en person skickar en intresseanmälan från Personalportalen.

Boka skift

Här kan du definiera text som visas då en person ansökan om att boka ett ledigt skift i Personalportalen.

Skicka lösenord

Här kan man välja att ändra standardtext som skickas ut när användarnamn och temporära lösenord skickas ut till medarbetare, under fliken Personal och Skicka lösenord.

Som man ser ovan är det möjligt att lägga till "macron" i texten, vilka kommer att ersättas av den aktuella anställdes personuppgifter. Följande makron stöds:

Macro

Resultat

Example

[FIRSTNAME]

Skriver ut den anställdes förnamn

Adela

[EMAIL]

Skriver ut den anställdes efternamn

adela@quinyx.com

[PASSWORD]

Skriver ut den anställdes nya lösenord

Oxford Street

Fördefinierade kommentarer

Fördefinierade kommentarer kan väljas av medarbetare vid stämpling. Detta gäller enbart vid stämpling i Personalportalen.

Fördefinierade kommentarer kan även väljas av en chef om stämplingar ändras.

Kommentaren syns då på tidkortet.


Fick du hjälp?