Jämför

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I fliken Prognos och undermenyn Jämför kan man jämföra prognos mot utfall och budget. Jämför-fliken visar en överskådlig bild för att följa upp analysen med prognos och budget gentemot det faktiska utfallet. Du kan välja år att jämföra med, prognosvariabel, månad och prognosår för att på ett bra sätt följa utvecklingen i exempelvis försäljning.

  • Orangefärgade staplar visar din prognos
  • Grönt indikerar föregående års faktiska utfall
  • Om budget används, ser du dessa värden i blå staplar

Till vänster kan du jämföra prognos mot föregående års utfall för vald prognos variabel och månad.


Fick du hjälp?