Avtalsmallar - E-signering

Uppdaterad 18/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

E-signering är en tilläggstjänst. Anställningsavtal kan således skapas, signeras och distribueras digitalt via Quinyx. I avtalsmallen kan du göra inställningar gällande distributionsflödet, om applicerbart.

När samtliga avtalsmallar är på plats är det dags att koppla de olika medarbetarna till respektive mall för att säkerställa att rätt medarbetare omfattas av rätt villkor!


Fick du hjälp?