Årsarbetstid

Uppdaterad 22/2/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I Quinyx kan man på ett enkelt sätt hålla koll på anställdas schemalagda och arbetade timmar i förhållande till ett långtidsarbetsmått. Som exempel kan detta användas för att följa upp mot en årsarbetstid på tex 2080 timmar.

För att aktivera årsarbetstid så behöver man gå till Inställningar→ Rättigheter. Nedan beskrivs hur man aktiverar avstämningsperioden på samtliga ställen i Quinyx. Självklart kan du anpassa detta, dels välja vart du önskar att det ska vara synligt men också för vilka roller/personalkategorier som ska kunna se detta. Läs gärna mer i avsnittet om Rättigheter.

  • Välj Adminportal i den första rullistan samt välj vilken roll som ska kunna se årsarbetstiden.
  • Klicka på mappen Tid-->Tid-->Personal Tooltip-->Avstämningsperiod. Välj att denna ska vara synlig
  • Klicka på mappen Schema-->Fasta Schema-->Avstämningsperiod. Välj att denna ska vara synlig
  • Klicka på Schema-->Schemalagd personal-->Personal Tooltip-->Avstämningsperiod. Välj att denna ska vara synlig
  • Klicka på mappen Personal-->Avtal/Tillgänglighet-->Avtalsmall-->Avstämningsperiod. Välj att denna ska vara synlig.
  • Klicka på mappen Personal-->Avtal/Tillgänglighet-->Avtal-->Avstämningsperiod. Välj att denna ska vara synlig.

Man kan även låta avstämningsperioden vara synlig i personalportalen. Välj då Personalportal i de första rullistan samt valfri roll. Klicka sedan på mappen Tid-->Tid-->Personal Tooltip-->Avstämningsperiod. Välj att denna ska vara synlig

Avtalsmall

Först måste arbetsmåttet definieras i avtalet eller avtalsmallen. Det kan definieras över ett spann av antingen X månader eller X dagar, med ett givet startdatum.

Notera att det endast kan anges på den anställdes huvudavtal.

Efter att arbetsmåttet har definierats kan man enkelt följa upp schemalagda och stämplade timmar mot årsarbetstiden.

Fast Schema

När man lagt in årsarbetstid kan man i det fasta schemat säkerställa att den anställdes fasta schema kommer att uppfylla årsarbetstiden.

I det första exemplet ser vi hur det fasta schemat uppfyller måttet för schemaperioden men även årsarbetstiden.


I exempel två ser vi konsekvenserna av den anställd är schemalagd 30 minuter mindre på fredagen.

När det fasta schemat är klart ska man rulla ut detta för hela året.

Schemalagd Personal

När man rullar ut sitt fasta schema kan man även i schemalagd personal se hur man ligger till gentemot sin årsarbetstid. Om man ställer muspekaren på personen visas information gällande vald period, schemaperiod samt avstämningsperiod.

I det nedersta segmentet kan man se skillnaden mellan schemalagda timmar och nominella timmar, samt arbetstidsprognoser mot nominella timmar och timmar i fast schema.

Arbetstidsprognosen visar antalet stämplade timmar fram till igår + schemalagda timmar från idag jämfört med nominella timmar i avstämningsperioden.

Tid

Även i tid kan man göra en avstämning gentemot sin årsarbetstid. I exemplet nedan har den anställde arbetat 12 timmar mer, vilket syns dels i den valda perioden, dels i avstämningsperioden.


Fick du hjälp?