Enkäter

Uppdaterad 29/1/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Enkäter som skickas till de anställda kan skapa under denna flik.

Klicka på Lägg till.

 • Först anges under vilken tidsperiod enkäten ska vara aktiv genom de två kalendervalen som finns under ”Period”.
 • Namnges enkäten under ”Ämne”, det finns även möjlighet att beskriva enkäten mer detaljerat i fältet ”Bakgrund”.
 • Välj om resultatet av enkäten ska visas för personalen i personalportalen eller om enkätresultatet ska vara hemligt.
 • Välj om respondenterna ska vara anonyma eller om deras namn ska tas med på rapporten.
 • Kryssar du i "Publicerad" blir enkäten efter sparning publicerad för hela personalen att se och besvara.
 • Sedan skapas enkätfrågor. Klicka på lägg till en fråga ovanför fältet ”Enkätfrågor” för att starta.
 • Välj först vilken typ av fråga det är genom att välja alternativ i rullistan ”Typ av fråga”.
 • Skriv din fråga och ”tips” på hur frågan bäst besvaras.
 • Välj om frågan ska vara obligatorisk och/eller om ett standard-svarsalternativ ska finnas – ”Ja” eller ”Nej”. 7.
 • Har du valt alternativet flervalsfråga läggs svarsalternativ till genom att klicka och skriva i fälten i högra kolumnen ”Svarsalternativ”.
 • Klicka på Spara för att lägga till frågan i enkäten.
 • Upprepa om fler frågor ska läggas till.

Du kan även ställa frågor om den anställde.

 • Exempel på fråga kan vara ”Hur gammal är du som svarar på denna enkät?”. Detta görs genom att klicka på Lägg till en fråga ovanför ”Frågor om den som svarar”.
 • Processen är densamma som när du skapade ”enkätfrågor”.

När du börjar bli klar med enkäten kan du välja att förhandsvisa den för en första granskning av slutresultatet. Detta görs genom att klicka på Förhandsvisa. När enkäten är klar, klicka på för att spara och publicera, alternativt klicka på krysset för att avbryta.

Du kan sedan följa enkäten och hur många som har svarat genom att klicka på enkäten som du precis har skapat. Du har då även möjlighet att redigera frågor eller lägga till frågor. För att se resultatet av enkäten klicka på Visa resultat.


Fick du hjälp?