Personalkategorier - Lönekalkylator

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Under fliken lönekalkylator kan du se ungefär hur mycket en person skulle tjäna/kosta under en vald period. Notera att detta förutsätter att en lön finns inlagd i personens avtal och att medarbetaren är schemalagd.


Fick du hjälp?