Optimal Bemanning - Schemalagd personal

Uppdaterad 29/1/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Efter att modulen Prognos är konfigurerad och all data är på plats kan chefer och behörig personal enkelt jämföra bemanning med det optimala bemanningen per månad, dag eller även per timme. En komplett bild finns under fliken Prognos.

  • En grön siffra indikerar att för få timmar har schemalagts utifrån den optimala bemanningen
  • Rött betyder att det är för många timmar i schemat

Vilka variabler som syns längst ner i vyn Schemalagd personal konfigureras i enhetskortet, fliken dagssummeringar. 


Fick du hjälp?